ارسال شده توسط istaantislip

طریقه مصرف

دستورالعمل استفاده از “محلول ضدلغزش ایستا” شامل دو مرحله می‌باشد. در مرحله اول بازه زمانی مناسب جهت ماندن محلول روی سطح بدست می‌آید. در مرحله دوم، محلول (با توجه به…

طریقه مصرف

دستورالعمل استفاده از “محلول ضدلغزش ایستا” شامل دو مرحله می‌باشد. در مرحله اول بازه زمانی مناسب جهت ماندن محلول روی سطح بدست می‌آید. در مرحله دوم، محلول (با توجه به…
فهرست