طریقه مصرف

زمان مطالعه: 10 دقیقه

دستورالعمل استفاده از “محلول ضدلغزش ایستا” شامل دو مرحله می‌باشد. در مرحله اول بازه زمانی مناسب جهت ماندن محلول روی سطح بدست می‌آید. در مرحله دوم، محلول (با توجه به زمان بدست آمده در مرحله اول) روی کل سطح اعمال می‌شود.

۱. ابتدا یک ناحیه کوچک از سطح مورد نظر (حدود ۳۰ سانتی‌متر‌مربع) انتخاب شود.
۲. مقداری از “محلول چربی‌زدای ایستا” روی سطح ریخته و با استفاده از جاروی پلاستیکی حدود ۵ دقیقه روی آن ساییده شود.
۳. سطح با آب شسته و سپس کاملا خشک شود.
۴. مقداری از “محلول ضدلغزش ایستا” روی سطح ریخته شود و با استفاده از جارو یا تی پلاستیکی، کاملا روی آن پخش گردد.
۵. بعد از گذشت حدود ۲۵ دقیقه (با استفاده از کف کفش یا دمپایی) در فواصل زمانی ۵ دقیقه ای (۲۵، ۳۰، ۳۵ و …) اصطکاک سطح بررسی شود. (به طور معمول ۳۰ دقیقه کافی است)
۶. در صورتی که اصطکاک مورد نظر ایجاد شده باشد، سطح با آب کاملا شسته شود.

بازه زمانی مناسب جهت ماندن “محلول ضدلغزش ایستا” روی سطح، حدود ۳۰ دقیقه است؛ منتها در موارد خاص (با توجه به کیفیت سنگ، سرامیک و …) این مقدار ممکن است به ۶۰ دقیقه هم برسد. باید توجه کرد که در صورتی که محلول بیشتر از بازه زمانی مناسب روی سطح باقی بماند، احتمال آسیب رساندن به سطح وجود دارد. ضمنا هنگامی که محلول روی سطح خشک شود، ماندن بیشتر آن بی‌تاثیر است؛ لذا هنگامی که محلول روی سطح خشک شد، بایستی مجددا مقداری محلول روی آن ریخته شود. در مرحله آخر محلول به طور کامل با آب از روی سطح شسته می‌شود، منتها تاثیر آن (افزایش اصطکاک) تا حدود ۱ سال باقی خواهد ماند. بعد از بدست آوردن بازه زمانی مناسب جهت ماندن محلول روی سطح، اقدام به اعمال آن روی کل سطح (مطابق روش گفته شده در مرحله قبل) می‌شود.

فهرست