با ایستا بایست

محلول ضدلغزش ایستا لغزندگی سرامیک‌های حمام، سرویس‌بهداشتی،

آشپزخانه و … را بطور کامل از بین می‌برد

محلول ضدلغزش ایستا
محلول ضدلغزش ایستا

با ایستا بایست

محلول ضدلغزش ایستا لغزندگی سرامیک‌های حمام، سرویس‌بهداشتی، آشپزخانه و … را بطور کامل از بین می‌برد

برای شما هم اتفاق افتاده؟

پدربزرگ-درحال-لیز-خوردن-در-حمام-محلول ضدلغزش ایستا

پدربزرگم کف حمام سُر خورد و سرش شکست

مادر-باردار-درحال-لیز-خوردن-در-آشپزخانه-محلول ضدلغزش ایستا

همسر باردارم کف آشپزخانه سُر خورد و بچه آسیب دید

مادر-بزرگ-در-حال-سرخوردن-روی-سرامیک-محلول ضدلغزش ایستا

مادربزرگم کف سالن لیز خورد و لگنش شکست

پدر-در-حال-افتادن-لبه-استخر-محلول ضدلغزش ایستا

پدرم لبه استخر سُر خورد و سرش شکست

پسر-درحال-لیز-خوردن-در-راه-پله-محلول ضدلغزش ایستا

پسر کوچکم روی پله لیز خورد و دستش مو برداشت

برای شما هم اتفاق افتاده؟

لیزخوردن پدربزرگ-درحمام-محلول-ضدلغزش ایستا-موبایل

پدربزرگم کف حمام سُر خورد و سرش شکست

لیزخوردن خانم باردار-درآشپزخانه-محلول ضدلغزش ایستا-موبایل

همسر باردارم کف آشپزخانه سُر خورد و بچه آسیب دید

لیزخوردن مادربزرگ-درسالن-محلول ضدلغزش ایستا- موبایل

مادربزرگم کف سالن لیز خورد و لگنش شکست

لیز خوردن پدر - کنار استخر- محلول ضدلغزش ایستا - موبایل

پدرم لبه استخر سُر خورد و سرش شکست

لیزخوردن پسربچه-در راه‌پله-محلول ضدلغزش ایستا-موبایل

پسر کوچکم روی پله لیز خورد و دستش مو برداشت

«محلول ضد لغزش ایستا» چه جاهایی اجرا شده؟

«محلول ضد لغزش ایستا» در رسانه ها

مشتریان ما

طرز استفاده از «محلول ضدلغزش ایستا»

طرز استفاده محلول ضدلغزش ایستا - چربی زدا
طرز استفاده محلول ضدلغزش ایستا - ضدلغزش

طرز استفاده از «محلول ضدلغزش ایستا»

طرز استفاده-محلول چربی‌زدا ایستا-موبایل
طرز استفاده-محلول ضدلغزش ایستا-موبایل

سوالات متداول

محلول ضدلغزش ایستا-گرید سرامیک مات

مخصوص سرامیک های مات

قابل کاربرد در حمام و دستشویی

محلول ضدلغزش ایستا-گرید سرامیک براق

مخصوص سرامیک های براق

قابل کاربرد در سالن و آشپزخانه

محلول ضدلغزش ایستا-گرید کفپوش سنگی

مخصوص انواع کفپوش سنگی

قابل کاربرد در راهپله

محلول ضدلغزش ایستا-گرید کاشی استخر

مخصوص کاشی استخر

قابل کاربرد در استخر

خسارت جانی

بعضی شکستگی‌ها هیچ وقت خوب نمی‌شود. لیز خوردن روی سرامیک گاهی باعث مرگ یا از کارافتادگی می‌شود.

خسارت مالی

درمان شکستگی زمان بر و پر هزینه ست. جوش خوردن یک شکستگی ساده بین یک تا ۵ ماه زمان و حدود یک میلیون تومان هزینه می‌برد.

تعویض سرامیک

تعویض سرامیک؛ مشکل سُر بودن را به‌طور کامل حل نمی‌کند و هزینه بالایی هم دارد.

خانواده-کناراستخر-محلول ضدلغزش ایستا

با استفاده از «محلول ضد لغزش ایستا»، سلامتی و ایمنی را به خانواده خود هدیه دهید

فهرست